Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 2021

Strona 1


MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego


Nazwa i adres podmiotu publicznego
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH UL. SŁOWIAŃSKA 2, 72-510 WOLIN
Numer identyfikacyjny REGON 00009962000000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu sekretariat@zspwolin.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz kierownik_zsp@wp.pl
Telefon kontaktowy 913261335
Data 2021-03-29
Miejscowość WOLIN


Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Powiat Powiat kamieński
Gmina Wolin (miasto)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody


Dział 1. Dostępność architektoniczna


Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 3


1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
Strona 2
[ X ] NIE


2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń
technicznych?
[ X ] NIE


3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE


4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK


5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK


Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Dostępność architektoniczna

 

  • Do budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie prowadzą cztery wejścia. Jedno od ulicy Słowiańskiej, trzy od ulicy H. Sienkiewicza. Wejście od ulicy Słowiańskiej umożliwia podjazd osobom niepełnosprawnym. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.
  • Kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne są niedostępne dla osób niepełnosprawnych. Szkoła nie dysponujeplatformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz jednej toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  • Na terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe ogólnodostępne znajdują się w pobliżu wejścia do szkoły.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 

  1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

           Liczba stron: 0
           Liczba aplikacji: 0
           Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

       2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 1
Liczba aplikacji: 0


Strona 3
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Adres strony internetowej www.zspwolin.pl
Zgodność z UdC [ X ] Częściowo zgodna
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:


Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zspwolin.pl zgodnie z
ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Obsługa strony jest możliwa tylko przy użyciu myszki.
Naszą stronę powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki. Przeglądarki internetowe za pomocą
skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z
wadą wzroku. Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych
sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości
SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] NIE
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów
internetowych [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub
aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle
indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
1
Strona 4
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej
działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] TAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze
szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w
tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji
funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Raport ZSP Wolin (PDF, 114.82Kb) 2021-03-31 14:52:41 3
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Jarząb

Data wytworzenia:
31 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Magdalena Kierzynkowska

Data publikacji:
31 mar 2021, godz. 14:49

Osoba aktualizująca informacje

Magdalena Kierzynkowska

Data aktualizacji:
31 mar 2021, godz. 15:02